Home

Welkom op werkeninspanje.nl

Werken in spanje richt zich in het bijzonder op een doelgroep van mensen tussen de 18 en 40 jaar, die willen werken in Spanje. Werkeninspanje.nl voorziet in een grote behoefte aan gerichte informatie voor deze doelgroep waarin bestaande instanties en organisaties (nog) te weinig voorzien. We richten ons daarbij in eerste instantie op mensen die weinig of niets weten over het land zelf en hoe ze te werk moeten gaan bij de zoektocht naar een leuke baan en/of huisvesting in Spanje. Wij proberen iedereen, ongeacht zijn of haar voorbereiding of doel, duidelijk en overzichtelijke informatie in één boekje te kunnen geven, over alle aanverwante zaken van emigratie, werken en wonen in het Spanje.

Werkeninspanje.nl handelt als een informatieve ondernemer. We laten ons inspireren tot nieuwe activiteiten, door ontwikkelingen in de maatschappij. We stellen voor onszelf de eis dat deze activiteiten doelgericht, planmatig en financieel verantwoord in de markt worden gezet. Daarnaast willen we, samen met organisaties die zich betrokken voelen, een netwerk creëren van gezamenlijke kracht, draagvlak en op elkaar aansluitende voorzieningen.